ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ НӨХЦӨЛИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ НӨХЦӨЛИЙН ТУХАЙ ЛАВЛАХ
/2018 оны 6 дугаар сарын байдлаар/

Д/д

Улс орон

Зорчих нөхцөл

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

Хэлбэр

Иргэд визгүй зорчих орнууд

1

Беларусь

90 хүртэл хоног

2013.09.04

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

2

Бразил

90 хүртэл хоног

2015.09.21

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

3

Гонконг

14 хүртэл хоног

1998.06.18

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

4

Израйль

30 хүртэл хоног

1996.03.12

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

5

Казахстан

90 хүртэл хоног

1994.12.02

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

6

Киргиз

90 хүртэл хоног

1999.12.04

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

7

Куба

30 хүртэл хоног

2001.10.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

8

Макао

90 хүртэл хоног

2004.07.03

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

9

Малайз

30 хүртэл хоног

1994.06.06

Ноот бичиг

10

Сингапур

30 хүртэл хоног

2017.06.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

11

Украин*

90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/

-

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

12

Филиппин

21 хүртэл хоног

1994.05.13

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

13

Хятад

30 хүртэл хоног

1989.03.30

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

14

Турк

30 хүртэл хоног

2013.10.10

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

15

Лаос

30 хүртэл хоног

2007.10.14

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

16

Tайланд

30 хүртэл хоног

2008.01.13

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

17

Серби

90 хүртэл хоног

2013.11.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

18

ОХУ

30 хүртэл хоног

2014.09.03

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

19

Индонез

30 хүртэл хоног

2016.03.22

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

20

Аргентин

90 хүртэл хоног

2018.02.19

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

21

Эквадор

90 хүртэл хоног

 

Эквадор Улсын шийдвэрээр

22

Уругвай

30 хүртэл хоног

2018.06.10

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд

1

Албани

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат, албан паспорт/

2017.03.30

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

2

БНАСАУ

90 хүртэл хоног

1986.11.14

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

3

Болгар

90 хүртэл хоног

2011.01.18

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

4

Вьетнам

90 хүртэл хоног

2000.01.07

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

5

Мексик

90 хүртэл хоног

2001.11.09

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

6

Румын

30 хүртэл хоног

1974.10.14

ЗГ хоорондын конвенц

7

Словак

90 хүртэл хоног

1992.06.26

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

8

БНСУ

90 хүртэл хоног

2012.05.31

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

9

Унгар

90 хүртэл хоног

2016.05.18

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

10

Чех

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

1992.06.26
2011.07.29

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

11

Чили

90 хүртэл хоног

2003.09.25

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

12

Энэтхэг

90 хүртэл хоног

2005.12.23

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

13

Польш

90 хүртэл хоног

2011.06.29

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

14

Кипр

90 хүртэл хоног

2011.03.30

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

15

Камбож

30 хүртэл хоног

2012.08.27

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

16

Бруней

14 хүртэл хоног

2013.07.01

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

17

Кувейт

90 хүртэл хоног

2013.04.16

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

18

Перу

90 хүртэл хоног

2013.04.30

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

19

ХБНГУ

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/

2013.05.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

20

Колумб

30 хүртэл хоног

2013.09.23

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

21

Франц

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2013.10.26

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

22

Мьянмар

30 хүртэл хоног

2013.11.18

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

23

Эстони

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат паспорт/

2014.04.28

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

24

Итали

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2014.07.14

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

25

Латви

90 хүртэл хоног

2014.06.12

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

26

Туркменистан

30 хүртэл хоног

2015.06.03

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

27

Япон

30 хүртэл хоног
/зөвхөн дипломат паспорт/

2016.11.15-наас эхлэн мөрдөнө.

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

28

Балба

90 хүртэл хоног

2016.12.19
2017.01.18-наас эхлэн мөрдөнө.

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

29

Хорват

30 хүртэл хоног

2017.04.26

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

30

Мальта

30 хүртэл хоног

2018.02.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

31

Швейцар

90 хүртэл хоног

2018.06.16

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

Бусад хөнгөлөлт

1

АНУ

Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно.

2001.07.06

Ноот бичиг

2

ИБУИНВУ

Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон.

2009.06.29

Ноот бичиг

3

Канад

Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно.

2013.06.04

Засгийн газрын тогтоол

4

Япон

Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан.

2015.08.10-аас эхлэн мөрдөнө

Засгийн газрын тогтоол

5

Швейцар

Монгол Улсын иргэдэд 3-5 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно.

2018.06.16-аас эхлэн мөрдөнө

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

Бусад оронд визтэй зорчино

 

Аялалын хуваарь
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Ханой –Халонг-Хо Ши Мин + Камбож- Ангкот Ват 11 2019-11-01 3990000
Вьетнам-Ханой-Халонг-Катба 4-5 2019-11-01 1980000
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Хонгконг Бали арал 7-6 2019-12-19 3800000
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Вьетнам Лоас Тайланд аялал 7-8 2020-01-01 299000

Copyrights © 2019 Central Asia Travel. All Rights Reserved