МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД (2024.03.01 байдлаар)

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД (2024.03.01 байдлаар)

Улс орон Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо
1 Хятад Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30
2 Филиппин Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13
/Зөвхөн бизнес болон аялал жуулчлалын зорилгоор зорчих паспортын хугацаа 6 сараас доошгүй хүчинтэй хугацаатай, нутаг буцах эсвэл дараагийн улсад зорчих нислэгийн тийзтэй энгийн паспорт эзэмшигч иргэд 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй/
3 Малайз Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06
4 Казахстан Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02
5 Израйль Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12
6 Хонконг/БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18
7 Киргиз

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04

/180 хоногт/

8 Куба Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08
9 Макао/БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03
10 Лаос Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14
11 Tайланд Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13
12 Беларусь Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04
13 Турк Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10
14 Серби Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08
15 ОХУ Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03
16 Бразил Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21
17 Сингапур Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08
18 Украин * /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/
Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл
19 Аргентин Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19
20 Уругвай Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10
21 Чили Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29
22 Эквадор Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23
23 Перу Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01
24 Узбекистан Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2022.06.03
25 Барбадос Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2022.07.28
26 Арабын Нэгдсэн Эмират Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2023.12.28
27 Мальдив Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2024.01.12
28 Парагвай Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2024.01.17
29 Вьетнам Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2024.03.07
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ
30 Румын Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14
31 БНАСАУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14
32 Словак Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26
33 Чех Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29, 2023.11.22
34 Вьетнам Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2024.03.07
35 Мексик Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09
36 Энэтхэг Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23
37 Болгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18
38 Кипр Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.03.30
39 Польш Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29
40 БНСУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.05.31
41 Камбож Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27
42 Кувейт Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16
43 Перу Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.30
44 ХБНГУ Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.05.08
45 Бруней Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01
46 Колумб Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23
47 Франц Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.10.26
48 Мьянмар Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18
49 Эстони Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоногхүртэл / 2014.04.28
50 Латви Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12
51 Итали Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.07.14
52 Туркменистан Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03
53 Унгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18
54 Япон Дипломат паспортаар 30 хоног хүртэл / 2016.11.15
55 Балба Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.1, 2017.01.18
56 Албани Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хоног хүртэл / 2017.03.30
57 Хорват Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26
58 Мальта Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08
59 Литва Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29
60 Швейцарь Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16
61 Азербайжан Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07
62 Армян Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02
63 Грек Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10
64 Словени Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21
65 Индонез /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/
Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2021.12.01
БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ
66 АНУ Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. 2001.07.06
67 ИБУИНВУ Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29
68 Канад Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. 2013.06.04
69 Япон Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан. 2015.08.10
70 Швейцарь Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. 2018.06.16
71 Египет

Монгол Улсын иргэдэд хилийн боомт дээр виз олгоно. 2023.10.30

/виз мэдүүлэхэд паспорт, 2 хувь цээж зураг, визийн төлбөр бэлнээр, иргэний үнэмлэх, виз мэдүүлгийн маягт бөглөх шаардлагатай/

72 Индонез

Монгол Улсын иргэдэд хилийн боомт дээр виз олгоно. 2024.01.09

/виз мэдүүлэхэд паспорт, буцах нислэгийн тийз, цахим гаалийн мэдүүлэг https://ecd.beacukai.go.id -ийг бөглөх шаардлагатай/

73 Кени

Виз мэдүүлэх шаардлагагүй ба цахим аялалын зөвшөөрөл /еTA/ авна. 2024.01.01

/еTA-г www.etakenya.go.ke хуудсаар орж, аялахаас 14 хоногийн өмнө мэдүүлэх шаардлагатай/

Бусад оронд визтэй зорчино

* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.

Аялалын хуваарь
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Памуккале-Анталя-Истанбул хотуудын аялал 7 өдөр 6 шөнө 2024-05-18 4,990,000 ₮
Истанбул-Паммукалэ-Каппадокиа аялал /8ӨДӨР 7 ШӨНӨ/ 2024-05-23 4.990.000₮
Токио-Фүжи-Сумо үзэх аялал 5 ШӨНӨ 6 ӨДӨРТЭЙ 2024-05-28 5,590,000
Бээжин-Далиан аялал 6 өдөр 5 шөнө 2024-05-31 захиалгаар
Хойд Туйлын аялал 8 өдөр 7 шөнө 2024-05-31 захиалгаар
Хавай аялал-Хонолулу /6 өдөр 5шөнө/ 2024-05-31
Хавайн-Оаху арал аялал /7 өдөр 6 шөнө/ 2024-05-31
Лос Анжелес-Лас вегас аялал /9 өдөр 8 шөнө/ 2024-05-31
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Хонгконг аялал /4 өдөр 3 шөнө/ 2024-06-02 захиалгаар
Австрали аялал /9 өдөр 8 шөнө/ 2024-06-04 захиалгаар
Токио-Фүжи аялал 5өдөр 4 шөнө 2024-06-07 5,490,000
Бээжин аялал /онгоцоор/ 6 өдөр 5 шөнө 2024-06-13 3,490,000
Чэжү аялал /6 өдөр 5 шөнө / 6 өдөр 5шөнө 2024-06-24 4,990,000
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Бээжин аялал /газраар/ 7 өдөр 6 шөнө 2024-07-03 захиалгаар
ПАРИСЫН ЗУНЫ ОЛИМП 13 өдөр 12 шөнө 2024-07-19 15,990,000
Вьетнам (Ханой – Халонг булан /криузтэй/ - Дананг – Хой Ан 8 өдөр 7 шөнө 2024-07-26 4,990,000
Хонгконг Макао-аялал /5 өдөр 4шөнө/ 2024-07-28 захиалгаар
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Тайвань-Хонгконг аялал /5 өдөр 4 шөнө/ 2024-08-03 захиалгаар
Бусан-Улсан хотын аялал 5 өдөр 4 шөнө 2024-08-04 4,990,000₮
Бээжин-Шанхай аялал /онгоцоор/ 6 өдөр 5 шөнө 2024-08-15 захиалгаар
Манжуур хотын аялал /газраар/ 6 өдөр 5шөнө 2024-08-15 захиалгаар
Сингапур-Малайз аялал 8 өдөр 7 шөнө 2024-08-22 6,990,000₮
Франц Улсын Парис хот болон Норманди мужийн аялал 7 шөнө 8 өдөр 2024-08-24 захиалгаар
Жан Жиа Жэ /газраар/ 9 өдөр 8 шөнө 2024-08-28 захиалгаар
Хайлаар-Манжуур аялал /4 өдөр 3 шөнө/ 4 өдөр 3 шөнө 2024-08-30 1,100,000₮
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Сөүл хотын аялал 5 өдөр 4 шөнө 2024-09-01 4,990,000₮
Франц – Итали – Испани ¬ Герман 4 улсын аялал 8 өдөр 2024-09-05 захиалгаар
КУБА УЛСЫН АЯЛАЛ 8 өдөр 7 шөнө 2024-09-05 8,990,000 төгрөг
Аватар аялал -Бээжин шоппинг 7 өдөр 6 шөнө 2024-09-10 захиалгаар
Нью Йорк-Вашингтон аялал 8 өдөр 7 шөнө 2024-09-24 ЗАХИАЛГААР
Бээжин-Шанхай аялал /газраар/ 9 өдөр, 8 шөнө 2024-09-28 захиалгаар
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Хонгконг-Bьетнам усан онгоцны аялал 9 өдөр 8 шөнө 2024-10-01 ЗАХИАЛГААР
Эртний Египет аялал 5 ӨДӨР 4 ШӨНӨ/ 2024-10-12 ЗАХИАЛГААР
Европын 3 орны аялал 9 өдөр 8 шөнө 2024-10-15 захиалгаар
Манжуур хотын аялал/ онгоцоор/ 4 өдөр 3 шөнө 2024-10-31 захиалгаар
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Сингапур –Бинтан арлын аялал 7 өдөр 6 шөнө 2024-11-01 захиалгаар
Истанбул шоппинг 7 өдөр 6 шөнө 2024-11-04 4,090,000
Тайланд-Бангкок-Паттаяа 8 өдөр 7 шөнө 2024-11-04 5,190,000₮
Лос Анжелес-Лас Вегас-Сан Франциско /10 өдөр 9 шөнө 2024-11-13
Сингапур-Малайз аялал 7 өдөр 6 шөнө 2024-11-21 6,690,000
Вьетнам Аялал (Фу Куок арлын чөлөөт аялал 8 өдөр 7 шөнө 2024-11-30 3,950,000₮-5,150,000₮
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Вьетнам Лоас Тайланд аялал 7-8 2024-12-01 захиалгаар
Филипин-Сэбү-Манила /5 өдөр 4 шөнө/ 2024-12-15 6,390,000₮
Бали арал Вьетнам Ханой хот аялал 8 өдөр 7 шөнө 2024-12-16 ЗАХИАЛГААР
Ханой –Халонг-Хо Ши Мин + Камбож- Ангкот Ват 11 2024-12-22 захиалгаар
Дубай аялал /Шууд нислэгтэй аялал / 7 ӨДӨР 6 ШӨНӨ 2024-12-24 6.690,000₮
Манила-Броакай /5 ӨДӨР 4 ШӨНӨ/ 2024-12-28 захиалгаар
Пүкет арлын аялал /8 өдөр 7 шөнө/ 2024-12-29 5,190,000
Манила-Тагатай 6 ӨДӨР 5 ШӨНӨ 2024-12-31 захиалгаар
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Вьетнам-Ханой-Халонг-Катба 4-5 2025-01-23 захиалгаар
АЯЛЛЫН ЧИГЛЭЛ ХУГАЦАА ОГНОО ҮНЭ
Хонгконг Бали арал 7-6 2025-02-17 захиалгаар
Бали арал-Хонгонг шоппинг /8 өдөр 7 шөнө/ 2025-02-18 6.490.000

Copyrights © 2019 Central Asia Travel. All Rights Reserved